woensdag 15 juni 2016

 
En toch komt de dag
waarop de nevels
regendruppels worden.
Dan laat de boom
zijn tranen los.
 door Lien van Mellaert